326 – 9 – Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF)

Základní informace a detailní popis vad známky kat. č. 0326 – 9 –  Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF).cr_0329A_v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Známka č. 0326: 5,40Kč (Modrásek bahenní)
Známka č. 0327: 5,40Kč (Modrásek hořcový)
Známka č. 0328: 9 Kč (Modrásek očkovaný)
Známka č. 0329: 9 Kč (Modrásek černoskvrnný)
Datum vydání: 19. 6. 2002
Autor výt. návrhu: Libuše a Jaromír KNOTKOVI
Autor rytiny: Martin SRB
Rozměr obrazu zn.: 40 x 23 mm
Rozměr kuponů: 40 x 23 mm, 19 x 23 mm
Aršík: soutisk 4 známek + 4 kuponů
Tisk známek: dvoubarevný ocelotisk z plochy v barvě hnědočerné a zelené, kombinovaný tříbarevným ofsetem
Papír: oz (Francie)
TF: obsahuje 1deska pro OF + 1 deska pro OTp
Datum tisku: neznámý
Velikost PO: MPO 0,9 mm (A), SPO 1,0 mm (B)

 

Loni 19.června byly vydány  známky z emise Ochrana přírody v hodnotách 5,40 Kč a 9 Kč  po dvou kusech a čtyřech kuponech uspořádaných v aršíkové úpravě. Aršík vydaný v nákladu 170 000 kusů byl poměrně rychle vyprodán za nominální hodnotu a později byl, a i v současnosti je nabízen pouze u filatelistických obchodníků a na „burzách“ za smluvní cenu. To podstatně ovlivnilo a zkomplikovalo činnost sběratelů, specialistů, kteří se studiem tohoto aršíku zabývali a stále zabývají.

Cílem tohoto příspěvku je shrnout dosavadní poznatky ze studia dostupného materiálu a podělit se tak o ně se všemi sběrateli – filatelisty zaměřenými na hlubší zkoumání známek vyrobených v tomto případě nejnáročnější technikou tisku tj. archovým tiskem OTp v kombinaci s ofsetem. Za velmi důležitou informaci získanou v tiskárně PTC Praha a.s. považujeme, že tisk tohoto aršíku byl ve dvou etapách (nákladech), které lze poměrně snadno identifikovat podle charakteristických tiskových vad ofsetu jak dokumentujeme v následných obrázcích 4 až 10 a přehledné tabulce rozlišení variant aršíků. Jako příjemné zpestření sbírky lze považovat i to, že na perforaci aršíku byl použit jednak standardní perforační rámec pro perforaci známek rozměru známkových obrazů 40 x 23 mm a také perforační rámec vykazující odchylku v perforaci, kdy na ZP 2 je pátý perforační otvor nahoře, počítáno zprava, posunutý vlevo. Na obrázcích je označen jako (P 1) .

Další velmi důležitou informací získanou v tiskárně je vysvětlení jak vznikly dvě varianty aršíků v první etapě tisku ( varianta A), které jsou dále popsány jako standardní respektive dotisk zelené barvy OTp. Jako standard jsme přijali konvenci výskytu materiálu co do množství na trhu i když následně po vysvětlení vzniku této varianty při tisku OTp + OF by tomu mělo být vlastně právě naopak.

Po konzultaci v tiskárně jak mohlo dojít k tomu, že na poměrně menší části nákladu se vyskytuje dotisk zelené barvy OTp u horního obrysu zvonku u levého okraje aršíku před kuponem K 1 a dotisk zelené barvy OTp obrysu špičky trávy na ZP 3, nám bylo vysvětleno, že toto nebylo způsobeno dodatečně, jak jsme se mylně domnívali, zásahem rytce, tedy opomenutím v první fázi přípravy výroby, neboť deska pro zelenou barvu OTp byla rytcem v těchto dvou jmenovaných případech připravena bezvadně, což dokazovaly zkusmé tisky (schválené nátisky rytcem Martinem Srbem), ale v průběhu 1. etapy tisku došlo k poklesu „spodní přípravy“ , která je tvořena tlustým papírem ( lepenkou, prešpánem) v místech zvonku a špičky trávy přesně definovaných na následujících obrázcích a tím k zmenšení tlaku tiskové desky v těchto místech a tedy nedotisku zelené barvy! Výroba respektive kontrola si tohoto faktu nevšimla a zbytek první etapy tisku (varianta A) a celá druhá etapa tisku (varianty B) tak vykazuje nedotisknutou zelenou barvu OTp na horním obrysu zvonku před K 1 a na špičce trávy na ZP 3, kde je prakticky pouze tisk ofsetové podkladní barvy.

K charakteristice všech variant aršíků lze dále říci, že všechny obsahují na ZP 4 hnědý bod (druhá barva OTp) pod „s“ (Modrásek) viz obr. 1. Existují ale ve velmi omezené míře i varianty označené námi jako A (dot.zel.) a A + PO (dot.zel.) viz tabulka a obr. 2, které hnědý bod pod „s“ nevykazují a nabízí se zde analogie s aršíkem A 254/255 („mašinky“).

Dále na velmi malé části nákladu lze pozorovat částečný nedotisk hnědé barvy OTp na levé noze Pandy na ZP 2. Jedná se o výskyt u třech variant námi označených A (dot.zel.), A + PO (dot.zel.) a A + PO (stand.) viz tabulka a obr. 3.

Pokud jde o vady tisku u ofsetových barev, slouží ty které se opakují na všech aršících pravidelně k základnímu rozlišení na varianty A, B viz tabulka a obr. 4 až obr. 10. A samozřejmě jak to už u ofsetového tisku bývá, při výpadku jedné z barev na konkrétním místě, dochází pak k typickým ofsetovým vadám, které mohou zpestřit sbírku každého sběratele, ale pro rozlišení variant aršíků nemají v tomto případě žádný význam. Navíc typické ofsetové vady, nalezené např. na aršíku A 289 „Baroko“ zde dosud nahlášeny nebyly.

obr. 1 - 3

Varainta A + dotisk zelené barvy OTp

obr. 4

obr. 4

 OTp:
u K 1 dotisknutý horní obrys zvonku a stébla trávy
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 3 dotisknuta špička listu trávy pod logem WWF
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod u zelenéh stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od „E“ (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. – 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem
ZP 4 fialová čárka mezi 8. – 9. dole zleva

 

Varainta A + PO + dotisk zelené barvy OTp

obr. 5
obr. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTp:
u K 1 dotisknutý horní obrys zvonku a stébla trávy
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 3 dotisknuta špička listu trávy pod logem WWF
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod u zelenéh stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od „E“ (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. – 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem
ZP 4 fialová čárka mezi 8. – 9. dole zleva
Odchylka v perforaci:
ZP 2 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P1)

 

Varainta A standard

obr. 6

obr. 6

 OTp:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod u zelenéh stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od „E“ (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. – 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem
ZP 4 fialová čárka mezi 8. – 9. dole zleva

 

Varainta A standard + PO standart

obr. 7
obr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTp:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod u zelenéh stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od „E“ (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. – 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem
ZP 4 fialová čárka mezi 8. – 9. dole zleva

Odchylka v perforaci:ZP 2 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P1)

Varainta B nestandard

obr 8

obr 8

OTp:
u K 1 nedokonalý dotisk horního zvonku + zelená skvrna nahoře
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem „Totenu“
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora

 

Varainta B standard

obr. 9
obr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTp:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem „Totenu“
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora

 

Varainta B + PO standard

obr. 10
obr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTp:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad „P“ (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod „s“ (Modrásek)
Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem „Totenu“
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora
Odchylka v perforaci:
ZP 2 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P1)

 

tabulka

V závěru bychom chtěli poděkovat pracovníkům tiskárny na Ortenově náměstí v Praze 7, za konzultaci našich poznatků, které vyústily ke správnému popisu průběhu tisku a důvodu vzniku jednotlivých variant.

Konečný, J., Krejčík, L., Martínek, P., Šprta, O.: A 326 – 329 Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF). Zpravodaj SSČSZ, 2003, čís. 2, průběžně 90, str. 43 – 52.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>