439 – 442 Chráněná fauna a flóra Krkonoš

          Již čtvrtý rok po sobě vychází aršík se čtyřmi známkami a čtyřmi kupony, který má tentokrát za námět bohatost a rozmanitost krkonošské přírody s naší nejvyšší horou Sněžkou. Výtvarný návrh byl svěřen opět manželům Knotkovým, rytina Martinu Srbovi a tisk provedla Poštovní tiskárna cenin v Praze na Ortenově náměstí, tiskem z plochy v černé barvě v kombinaci s ofsetem.

Navštívil jsem dne 27.7.2005 opět Poštovní muzeum (PM), abych mohl provést srovnání poznatků získaných o těchto známkách ve sběratelské praxi s poznatky o tisku, jak byly zdokumentovány pracovníky PM v Holečkově ulici. Ke studiu mi byly předloženy tyto materiály:

1) Arch papíru o rozměru 460 x 320 mm naležato s nátiskem černé ofsetové   barvy, kde v levé polovině archu dole byl natištěn pruh černé barvy s označením K  KRKONOŠE ARCH-osvit, a v pravém horním rohu pruh černé barvy s označením 51062 – KRKONOSE – známka 04/18/2005.  U dolního okraje archu je inventární číslo 31 335 1/I 86 558/A 439-442 bzk.

Nálezy:

 • Potvrzena obloukovitá černá čárka v písmenu „á“ (Chráněná)
 • Potvrzen černý kroužek v K 14 Kč pod Zvonek český
 • Potvrzen černý bod u levého okraje aršíku (na celém nákladu)

2) Arch papíru stejného rozměru s nátiskem azurové ofsetové barvy, kde v levé polovině archu dole byl natištěn pruh azurové barvy s označením C, a v pravém horním rohu pruh azurové barvy s označením51062 – KRKONOSE – známka 04/18/2005. U dolního okraje archu je inv.č. 31 337 5/I 86 562/A 439-442 bzk.

 Nálezy:

 • Potvrzena azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového u levého okraje aršíku
 • Potvrzena azurová skvrna na zeleném listu Hořepníku tolitového u zn. 22 Kč
3) Arch papíru stejného rozměru s nátiskem purpurové ofsetové barvy, kde v levé polovině archu dole byl natištěn pruh purpurové barvy s označením M, a v pravém horním rohu pruh purpurové barvy s označením 51062 – KRKONOSE – známka 04/18/2005. U dolního okraje archu je inv.č. 31 339 9/I 86 566/A 439-442 bzk.

 

4) Arch papíru stejného rozměru s nátiskem žluté ofsetové barvy, kde v levé polovině archu dole byl natištěn pruh žluté barvy s označením Y, a v pravém horním rohu pruh žluté barvy s označením 51062 – KRKONOSE – známka 04/18/2005.   U dolního okraje archu je inv.č. 31 341 13/I 86 570/A 439-442 bzk.

5) Arch papíru o rozměru 230 x 195 mm na šířku s nátiskem černé barvy OTp, umístěný v pravé polovině archu s inv.č. u levého okraje 31 343 17/I 86 574/A 439-442 bzk.

Nálezy:

 • Zjištěny tři šikmé rysky přes list Hořepníku tolitového pod Slavíkem modráčkem nad „o“ (tolitový) na zn. 22 Kč.
 • Zjištěna ryska u „malíčku“ Mloka skvrnitého na zn. 15 Kč.

(Tato zjištění byla potvrzena na ocelové destičce)

6) Arch papíru o rozměru 460 x 320 mm naležato s nátiskem všech ofsetových barev, kde v levé polovině archu dole byla natištěna škála všech barev ofsetu s označením CMYK  KRKONOŠE ARCH-osvit, a v pravém horním rohu škála všech barev ofsetu s označením CMYK 51062 – KRKONOSE – známka 04/18/2005.   U dolního okraje archu je inventární číslo 31 345 21/I 86 378/A 439-442 bzk.

Nálezy:

 • Potvrzena obloukovitá černá čárka v písmenu „á“ (Chráněná)
 • Potvrzen černý kroužek v K 14 Kč pod Zvonek český
 • Potvrzen černý bod u levého okraje aršíku (na celém nákladu)
 • Potvrzena azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového u levého okraje aršíku
 • Potvrzena azurová skvrna na zeleném listu Hořepníku tolitového u zn. 22 Kč

7) Arch papíru o rozměru 230 x 195 mm naležato s nátiskem všech ofsetových barev + černé barvy OTp (aršík bez perforace), který je umístěn v pravé polovině archu a na levé polovině archu a nahoře nad aršíkem je „nalámaný“ papír. Z toho lze odvodit, že aršík byl tištěn naležato a nakládací úhel byl dole vlevo nebo vpravo. U levého okraje je inv.č. 31 347 25/I 86 582/A 439-442 bzk.

Nálezy:

 • Nepotvrzena obloukovitá černá čárka v písmenu „á“ (Chráněná)
 • Nepotvrzen černý kroužek v K 14 Kč pod Zvonek český
 • Nepotvrzena azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového u levého okraje aršíku
 • Nepotvrzena azurová skvrna na zeleném listu Hořepníku tolitového u zn. 22 Kč
 • Potvrzen černý bod u levého okraje aršíku (na celém nákladu)
 • Zjištěna černá skvrna nad listem Hořepníku tolitového, na kterém není azurová skvrna!(zřejmě nahodilá VV)

8) Předložen perforovaný aršík bez posunu perforačního otvoru (PO) o rozměru 114 x 170 mm. Inv. č. 31 349 29/I 86 586/A 439-442 bzk uvedeno u dolního okraje na rubu aršíku (na lepu).

Nálezy:

 • Nepotvrzena obloukovitá černá čárka v písmenu „á“ (Chráněná)
 • Nepotvrzen černý kroužek v K 14 Kč pod Zvonek český
 • Nepotvrzena azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového u levého okraje aršíku
 • Nepotvrzena azurová skvrna na zeleném listu Hořepníku tolitového u zn. 22 Kč
 • Potvrzen černý bod u levého okraje aršíku (na celém nákladu)
 • Nezjištěna černá skvrna nad listem Hořepníku tolitového na kterém není azurová skvrna! (viz bod 7)

9) Ocelová destička pro černou barvu OTp o rozměru 160 x 118 mm na výšku.   Na rubu destičky je vyraženo číslo z tiskárny X 708, dále 4 slepé díry pro upnutí destičky + jedna díra navíc v PHR? Destička nebyla z rubu  rozklepávána, tedy tiskaři neměli potřebu spasovávat černou barvu OTp s podtiskem ofsetu.

Nálezy:

 • Zjištěny tři šikmé rysky přes list Hořepníku tolitového pod Slavíkem modráčkem nad „o“ (tolitový) na zn. 22 Kč.
 • Zjištěna ryska u „malíčku“ Mloka skvrnitého na zn. 15 Kč.
 • Zjištěna ryska vpravo od nohy kobylky na dolním okraji listu Hořepníku tolitového. Tyto nálezy se na konečné produkci velmi těžko identifikují a z hlediska sběratelského význam nemají.

PL A

Aršík A 1 : ( bez posunu PO )
Černá čára v „á“ (Chráněná) není!
Azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového není!
Azurová skvrna v zeleném listu Hořepníku tolitového není!
Černý bod v kuponu známky 14 Kč pod Zvonek český není!
VV: Malá skvrna černé OTp barvy na ocasu Skorce vodního (č.n.)
+ dotisk černé OTp barvy na ocasu Skorce vodního

PL B

Aršík B 2: ( s posunem PO )
Černá čárka v „á“ nápisu (Chráněná)
Azurová skvrna v zeleném listu Jestřábníku oranžového!
Azurová skvrna v zeleném listu Hořepníku tolitového!
Černý bod v kuponu známky 14 Kč pod Zvonek český.
Perforační odchylka:
ZP 14 Kč 10. PO zprava nahoře je posunut doprava – P 1.

tabulka

V Praze 23. srpna 2005   Jaroslav Konečný

Konečný, J.: A 0439 – 0442 Chráněná fauna a flóra Krkonoš. Zpravodaj SSČSZ, 2005, čís. 3, průběžně 105, str. 61 – 65.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>