625 – Karel Hynek Mácha a jeho kraj – 200. výročí narozenin

Základní informace a detailní popis vad známky kat. č. 0625 – Karel Hynek Mácha a jeho kraj – 200. výročí narozenin.

cr_0625A_v

 

 

 

 

 

 Dne 07. 04. 2010 jsem navštívil Poštovní muzeum za účelem studia předložených materiálů k tisku aršíku A 0625 hodnoty 43 Kč. Návrh provedl Jan Kavan, rytinu pro černou barvu provedl rytec Václav Fajt. Tato známka byla tištěna ofsetem v kombinaci s ocelotiskem z plochy. Známka byla tištěna ve dnech 16. 11. – 23. 11. 2009 v nákladu 73 000 ks. Ke studiu mi byly předloženy tyto materiály:

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem žluté barvy .

Obraz ve žluté barvě ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v levé polovině TA. Dole je BTS z jednoho proužku + písmeno Y. Dole je inv. č. 33 887 1/I 92 664/A 625 BZK respektive inv. č. 33 888 2/I 92 665/A625 BZK.

Nálezy: Ø

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem purpurové  barvy .Obraz v purpurové barvě ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v levé polovině TA. Dole je BTS z jednoho proužku + písmeno M. Dole je inv. č. 33 889 5/I 92 668/A 625 BZK respektive inv. č. 33 890 6/I 92 669/A625 BZK.

Nálezy: Ø

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem azurové barvy .Obraz v azurové barvě ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v levé polovině TA. Dole je BTS z jednoho proužku + písmeno C. Dole je inv. č. 33 891 9/I 92 672/A 625 BZK respektive inv. č. 33 892 10/I 92 673/A625 BZK.

Nálezy: Ø

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem černébarvy .Obraz v černé barvě ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v levé polovině TA. Dole je BTS z jednoho proužku + písmeno K. Nad ním je nápis K. H. MACHA-osvit. Dole je inv. č. 33 893 13/I 92 676/A 625 BZK respektive inv. č. 33 894 14/I 92 677/A625 BZK.

Nálezy: Ø

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem všechofsetových barev . Obraz ve všech barvách ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v levé polovině TA. Dole jsou BTS ze všech proužků + písmen v pořadí YMCK. Nad ním je nápis K. H. MACHA-osvit. Dole je inv. č. 33 897 21/I 92 684/A 625 BZK respektive inv. č. 33 898 22/I 92 685/A625 BZK.
Nálezy: prázdná rozeta v klobouku → Pole A
               plná rozeta v klobouku → Pole B
 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem černé OTpbarvy . Rytiny jsou umístěny ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou v pravé polovině TA. Dole je inv. č. 33 895 17/I 92 680/A 625 BZK respektive inv. č. 33 896 18/I 92 680/A625 BZK.

Nálezy: černé vrypy v hodnotě 43 Kč + silnější moletáž nápisu J.KAVAN 2010 V.FAJT → Pole A viz F 5/2010 str.10.(1)

Bez černých vrypů v hodnotě 43 Kč (hladký tisk) → Pole B

 • Dva TA o rozměru cca 485 x 340 mm na šířku s nátiskem všech ofsetových barev + černé barvy OTp. Obraz ve všech barvách ve dvojnásobném provedení hlavami nad sebou se nachází v pravé polovině TA. Levá polovina TA má „nalámaný papír“. Dole je inv. č. 33 899 25/I 92 688/A 625 BZK respektive inv. č. 33 900 26/I 92 689/A625 BZK viz obr. 1.

 

obr. 1
obr. 1

 

 

 

 

 

Nálezy: černé vrypy v hodnotě 43 Kč + silnější moletáž nápisu J.KAVAN 2010 V.FAJT → Pole A

Bez černých vrypů v hodnotě 43 Kč (hladký tisk) → Pole B

prázdná rozeta v klobouku → Pole A

plná rozeta v klobouku → Pole B

 

 • Dva perforované aršíky, oba pochází z pole B. Inv. č. dole na lepu je33 901 29/I 92 692/625 BZK respektive 33 902 30/I 92 693/625 BZK.

Nálezy: Ø

 • Ocelová destička o rozměru 60 x 124 mm na výšku, kde jsou vymoletovány ( v zrcadlovém provedení) symetricky hlavami nad sebou dvě rytiny známky.

Nálezy:

Pole A (horní): vykazuje nepřesné doteky molety v hodnotě 43 Kč, zejména na hrotu „4“ a ve „3“ viz F 5/2010 str.10.(1)

Destička o tl. 4 mm je silně z rubu rozklepána (kvůli soutisku rytiny s ofsetem). Na rubu destičky je z výroby vyraženo X 925 a vyvrtány 4 slepé otvory pro upnutí do lisu.

Dosavadní nálezy výrobních vad jak byly autorovi ke dni zpracování této studie známy:

POLE A:

Na obr. 2 je vidět černou čárku mezi „RA“ (KRAJ), která se nachází na celém      nákladu a je tudíž charakteristická pro pole A
Na obr. 3 je růžový kroužek s modrým středem, který se nachází v PHR
aršíku
obr. 2
obr. 2
obr. 3
obr. 3

 

 

 

 

 

 

Na obr. 4 je černá skvrna na konci rytiny levé strany klobouku (vada OTp)
Na obr. 5 je černá skvrna v dolní části obloučku hodnoty „3“ (vada OTp)

 

obr.4
obr.4
obr. 5
obr. 5

 

 

 

 

 

 

POLE  B:

Na obr. 6 je výrazný černý bod vlevo od „H“ (MÁCHŮV)
Na obr. 7 je výrazná černá čárka nacházející se na kopci pod Bezdězem

 

obr. 6
obr. 6
obr. 7
obr. 7

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 8 je malý růžový kroužek s modrým středem nahoře v klobouku
Na obr. 9 je modrý kroužek na okraji skály pod pravou rukou H. Máchy

 

obr. 8
obr. 8
obr. 9
obr. 9

 

 

 

 

 

 

 Na obr. 10 je černá skvrna na konci rytiny mmezi 6.-7. PO zdola vlevo
(vada OTp)
Na obr. 11 je PRK (mezi 9.-10. PO zdola vpravo), který se objevil při
větším posunu perforace nahoru ↑
obr.  10
obr. 10
obr. 11
obr. 11

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura:
(1) Filatelie 5/2010 str. 10 Jana Brožová, Zdeněk Pěnkava

 

V Praze 29. 05. 2010

Jaroslav Konečný

 

Konečný, J.:  A 0625 Karel Hynek Mácha 43 Kč. Zpravodaj SSČSZ, 2010, čís. 2, průběžně 121,  str. 21 – 23 a 27 – 30.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>