885 Karel IV.

Dne 4. 5. 2016 byla vydána známka v hodnotě 54,- Kč ve formě aršíku.

Tisk byl proveden nejprve plnobarevným ofsetem a pak následoval tisk černé rytiny z plochy.
Návrh aršíku provedl J. Kavan a rytinu zhotovil M. Ondráček. Téhož dne proběhla výstavka v budově České pošty v Jindřišské ulici, na které byly účastni oba aktéři, kteří se podíleli na tvorbě této známky na počest 700. výročí narození císaře římské říše a českého krále Karla IV. Účastníci této výstavky, které jsem byl rovněž přítomen, zde byli zevrubně informováni o vzniku této známky a způsobu tisku. V té době nikdo netušil, že hned druhý den, vlastně za několik hodin dojde ke stažení tohoto aršíku z prodeje a na stránkách České pošty se objeví informace, že známku momentálně nelze zakoupit viz obr.1.

obr. 1
obr. 1

Příčinou stažení aršíku z prodeje byl totiž chybotisk v nápisu KAROLUS QUARTUS, který se nachází v dolním levém rohu aršíku. Došlo zde ke klasické přesmyčce dvou písmen a sice RT za TR a chyba byla na světě. Srdce sběratele sice zaplesalo, avšak u vydavatele tomu bylo jinak, přesně naopak. Jak k této chybě mohlo dojít? Tuto otázku si položilo mnoho sběratelů, zejména specialistů na sbírání českých současných známek.

Díky Ing. Chudobovi, který pořizuje fotodokumentaci z těchto výstavek včetně vystavených podkladů k tisku můžeme vidět na obr. 2, že návrh J. Kavana v šestinásobném zvětšení má správný text a sice QUARTUS.

obr. 2
obr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3
obr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 3 je vyryta ocelová destička panem M. Ondráčkem, pro tisk z plochy černou barvou, kde je však provedena již přesmyčka dvou písmen a sice TR místo RT. Pro lepší čitelnost jsem detail zvětšil a zrcadlově otočil viz obr. 4

obr. 4
obr. 4

 

 

 

 

Chybně vyryto!
Detail: Zvětšeno a zrcadlově otočeno!

obr. 5
obr. 5

 Na obr. 5 je schvalovací imprimé se šesti podpisy účastníků schvalovacího řízení po zkušebním nátisku v PTC na Ortenově náměstí, kde jsou mimo jiné podpisy J. Kavana, M. Ondráčka a Ing. B. Janíka. Žádný z nich si však nevšiml chybného nápisu QUATRUS a tak byl dán souhlas k tisku aršíku v této podobě.
Kdy a kde tedy nastala chyba vedoucí k tomuto chybotisku?
Dne 18. 5. 2016 na další výstavce nově vydaných známek nám vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty Ing. Břetislav Janík vysvětlil jak k této chybě vlastně došlo. Tvorba této známky spadla do období zdražení služeb České pošty a jak je patrno z obr. 2 došlo k úpravě hodnoty známky z 50,- Kč na 54,- Kč. První grafická data pro tisk od grafika J. Kavana s hodnotou 50,- Kč měla správný nápis QUARTUS, kdežto poslední návrh dat od téže osoby označený jako konečný a správný měl chybný nápis QUATRUS. Toho si bohužel schvalovací komise soustředěná na barevnou a soutiskovou  podobu aršíku nevšimla a chybný návrh viz imprimé na obr. 5 poslala do tisku a dílo bylo dokonáno.

V Praze 23. 5. 2016

© Jaroslav Konečný

Konečný, J. Aršík k.č. 0885 Karel IV. Zpravodaj SSČSZ, 2016, čás. 2, str. 14 – 15.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>