A 623 Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji

 Dne 26. 02. 2010 a 30. 04. 2010 mi bylo umožněno prostudovat v Poštovním Muzeu podklady k tisku aršíku EXPO 2010. Jak známo aršík o rozměru 110 x 95 mm byl tištěn plnobarevným ofsetem, kde je v podtisku nápis EXPO 2010. Výtvarný návrh provedl renomovaný grafik Aleš Najbrt s Petr. Štěpánem. Ke studiu mi byly předloženy následující materiály:

cr_0623A_v

1) Dva TA s nátiskem žluté ofsetové barvy o rozměru cca 700 x 500 mm naležato. Nahoře  je písmeno Y a žluté čtverce BTS. Na TA se nachází ve třech řadách a čtyřech sloupcích žlutý tisk nápisu „2010“ ve 12-ti násobném provedení. Nad dolním okrajem je inv. č. 33865 1/I 92620/A 623 BZK respektive inv. č. 33866 2/I 92621/A 623 BZK.

      Nálezy:

      Pole J: „ušpiněná“ velká žlutá „10“ (2010) červenou barvou na obou TA
      Pole K: dtto

 

2) Dva TA s nátiskem purpurové ofsetové barvy o rozměru cca 700 x 500 mm naležato. Nahoře je písmeno M a purpurové čtverce BTS. Na TA se nachází ve třech řadách a  čtyřech sloupcích purpurový tisk nápisu „2010“ ve 12-ti násobném provedení. Nad dolním okrajem je inv. č. 33867 5/I 92624/A 623 BZK resp. inv. č. 33868 6/I 92625/A 623 BZK.

      Nálezy:

      Pole C:    bílý bod v horní příčce „E“ (EX)
      Pole E:    bílý bod nahoře ve stojině „E“ (EX)
                       bílá skvrnka nahoře vpravo v „X“ (EX)
      Pole H:   bílá čárka v horní příčce „E“ (EX)
      Pole J:    bílý bod dole vlevo v „X“ (EX)
      Pole K:   bílý bod dole v „1“ (10)
      Pole L:   dva bílé body ve středu „X“ (EX)

 

3) Dva TA s nátiskem azurové barvy o rozměru cca 700 x 500 mm naležato. Nahoře je písmeno C a azurové čtverce BTS. Na TA se nachází ve třech řadách a čtyřech sloupcích azurový tisk nápisu „2010“ ve 12-ti násobném provedení. Nad dolním okrajem je inv. č.33869 9/I 92628/A 623 BZK respektive inv. č. 33870 10/I 92629/A 623 BZK.

     Nálezy:

      Pole A: modré body ve „V“ (SVĚTOVÁ)
                     modrý bod v „Á“ SVĚTOVÁ)
                     bílý bod pod „ŠA“ (ŠANGHAJ)
                     bílá čárka dole vlevo v „0“ (EXP0)
                     bílá skvrna pod „LI“ (REPUBLIKA) → ZP
                     bílá šikmá skvrna vlevo nad „3“ (35 Kč) → ZP
      Pole B: bílá čárka v dolní příčce „E“ (EX)
                    bílá skvrnka v „10“ (2010)
                    bílá čárka vpravo v „0“ (EXP0)
                    bílý bod pod „2“ (2010)
                    bílá skvrna „měsíček“ uprostřed ve „2“ (2010)
      Pole C: bílý bod vpravo nahoře v „X“ (EXP0)
      Pole D: bílý bod vpravo nahoře v „X“ (EXP0)
                    bílý bod dole ve stojině „P“ (EXP0)
                    bílý bod před „V“ (VÝSTAVA)
                    bílý bod v „P“ (EXP0) → ZP
      Pole E:bílý bod ve střední příčce „E“ (EXP0)
                   bílá šikmá čárka nad „SV“ (SVĚTOVÁ)
      Pole F:bílý bod za „Á“ (SVĚTOVÁ)
                   bílý bod vpravo dole za „Á“ (SVĚTOVÁ)
      Pole G: bílý bod vpravo dole v „0“ (EXP0)
      Pole H: bílý bod vlevo nad „V“ (VÝSTAVA)
      Pole I:   červený bod v „0“ (2010) → ZP
      Pole J:   modrá „pecka“ v nožičce „2“ (2010) !
      Pole K: bílá čárka v „P“ (EXP0)
      Pole L: bílé „v“ nahoře v „P“ (EXP0)
                    bílý matný kroužek vlevo dole v „0“ (EXP0)
                   bílá čárka dole ve stojině „P“ (EXP0)

 

4) Dva TA s nátiskem černé barvy o rozměru cca 700 x 500 mm naležato. Nahoře je písmeno K a černé čtverce BTS. Na TA se nachází ve třech řadách a čtyřech sloupcích černý tisk obrazu známky ve 12-ti násobném provedení. Nad dolním okrajem je inv. č. 33871 13/I 92632/ A 623 BZK respektive inv. č. 33872 14/I 92633/ A 623 BZK.

   Nálezy:

Pole J: modrý bod v levém horním rohu „E“ (EXP0)
             modrá čárka vpravo nahoře v „X“ (EXP0)
Pole K: černé body dole v „E“ (EXPO)
              černé body dole v „EX“ (EXPO) → ZP

 

5) Dva TA s nátiskem všech ofsetových barev o rozměru cca 700 x 500 mm naležato. Nahoře je nápis CMYK a barevné čtverce BTS. Na TA se nachází ve třech řadách a čtyřech sloupcích úplný tisk aršíku ve 12-ti násobném provedení. Nad dolním okrajem je inv. č. 33873 17/I 92636/ A 623 BZK respektive inv. č. 33874 18/I 92637/ A 623 BZK.

   viz obr. 1

   Nálezy:

Pole A: bílý bod nahoře v modrém „0“ (EXP0)
               bílý bod pod zobáčkem „2“ (2010) (modrý kupon)
               bílý kroužek pod „2“ (2010) (modrý kupon)
               bílý bod dole v modrém „0“ (EXP0)
               růžová šikmá skvrna vlevo nad „3“ (35 Kč) → ZP (potvrzen nález
               z nátisku azurové barvy)
Pole B: dva purpurové body v dolní příčce „E“ (EXPO)
              bílá čárka v 10“ (2010) (modrý kupon)
              bílý bod vpravo v „0“ (EXP0)
Pole C: bílý kroužek nahoře v „P“ (EXP0)
              bílý čárka nad „V“ (SVĚTOVÁ)
Pole D: bílý bod nahoře a vpravo v „0“ (EXP0)
Pole E: světlá skvrnka nad „SV“ (SVĚTOVÁ)
              bílá čárka vlevo dole v „0“ (EXP0)
Pole F: Ø
Pole G: bílý drobný bod nad „S“ (SVĚTOVÁ)
               bílý bod vpravo dole v „0“ (EXP0)
Pole H: purpurový kroužek uprostřed „X“ (EXP0)
               bílý kroužek vpravo nahoře v „0“ (EXP0)
Pole I:   bílý bod před háčkem „Ě“ (SVĚTOVÁ)
               bílý drobný bod vlevo nahoře v „0“ (EXP0)
               žlutý bod uprostřed stojiny „1“ (10)
Pole J:   tmavě zelená „pecka“ se žlutým okrajem dole v nožičce „2“ (2010)! (po        tvrzen nález z nátisku azurové barvy)
Pole K:  bílá čárka vpravo dole v modrém „0“ (EXP0)
Pole L:  bílá čárka dole ve stojině „P“ (EXP0)
               bílý bod nahoře v „0“ (EXP0)

 

6) Dva perforované aršíky s inv. č. na lepu dole 33875 21/I 92640/A 623 BZK respektive 33876 22/I 92641/ A 623 BZK.

Nálezy:

Pole B:    bílý drobný bod pod „2“ (2010)

 Protože rastr ofsetového tisku byl proveden tentokrát velmi jemný, jako důsledek pořízení modernější technologie přípravy tisku v grafickém studiu PTC, a.s. Praha, bylo možné kla-sickým zvětšením rozlišit a určit polohu pouze jednoho aršíku, a sice Pole J. Poloha zbýva-jících 11-ti aršíků byla možná pouze pomocí 60-ti násobného zvětšení rastrových bodů prostřednictvím ručního mikroskopu s osvětlením1) respektive pomocí elektronického mi-kroskopu2) připojeného prostřednictvím USB portu k PC. Protože tato technologie přípravy ofsetového tisku do budoucna bude výhradně používána dle vyjádření náměstka Bc. Štefka  při výrobě známek ofsetovým tiskem, nemáme jinou možnost jak rozlišení jednotlivých polí při vícenásobném tisku provést. Je na každém sběrateli, jakou cestu při specializaci své sbírky zvolí. Autor této studie se rozhodl zkusit držet krok s tiskaři J.

V následující části studie, autor popíše jednotlivá pole podle výrobních vad, jak se na filate-listickém trhu postupně objevují. K možným variantám jednotlivých polí lze ještě dodat, že tisk celého nákladu 73 tis ks byl proveden ve třech dnech, a sice 16. 12. 2009, 11. 1. a 13. 1. 2010, což může být jedna z příčin rozmanitosti nalezených VV na jednotlivých aršících, ale nám na druhé straně jistě neusnadnilo jejich rozlišení.

obr. 1
obr. 1
Rozlišení a popis všech 12-ti polí:

 

Varianta Pole A:

(1)

Dva bílé drobné body ve stojině modrého „P“ (EXP0), pod 5. – 6. PO zprava pod horní perf.
Bílá čára dole přes stojinu modrého „P“ (EXPO) proti nápisu „ŠANGHAJ“
Bílý bod nad „T“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod nahoře nad „20“ (2010)
Bílý bod v modrém „0“ (EXP0) vpravo uprostřed
Bílá čárka vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 2. PO zprava
Růžová skvrna vlevo nahoře nad „3“ (35 Kč)→ZP

 

(2)

Bílá čára dole přes stojinu modrého „P“ (EXPO) proti nápisu „ŠANGHAJ“
Bílý bod nad „T“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod pod zobáčkem „2“ (2010)
Bílý bod pod „ŠA“ (ŠANGHAJ)
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 2. – 3. PO zprava
Růžová skvrna vlevo nahoře nad „3“ (35 Kč) →ZP
Bílý bod nad „T“ (SVĚTOVÁ)

 

(3)

Bílý oválný kroužek pod „A“ (ŠANGHAJ) v modrém kuponu
Bílá čára dole přes stojinu modrého „P“ (EXPO) proti nápisu „ŠANGHAJ“
Bílý bod v modrém „0“ (EXP0) vpravo uprostřed
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 2. – 3. PO zprava
Růžová skvrna vlevo nahoře nad „3“ (35 Kč) →ZP

 

(4)

Purpurový kroužek s purpurovým středem v „X“ (EX) pod horní perforací
Bílý bod nad „T“ (SVĚTOVÁ)
Bílá čára dole přes stojinu modrého „P“ (EXPO) proti nápisu „ŠANGHAJ“
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 2. – 3. PO zprava
Růžová skvrna vlevo nahoře nad „3“ (35 Kč) →ZP chybí!

 

Pole B:

(1)

Bílý drobný kroužek nad „Ě“ (SVĚTOVÁ)
Bílý drobný bod v modrém kuponu vlevo pod „2“ (2010)
Bílý kroužek v modrém „0“ (EXP0) u 7. PO zdola

 

(2)

Bílý kroužek nahoře v modrém „0“ (EXP0) u 7. PO zdola (někdy se ztrácí v PO)
Bílý drobný kroužek nad „T“ (SVĚTOVÁ) a nad „O“ (SVĚTOVÁ) nad perforací
Purpurový bod dole v levé nožičce „X“ (EX) nad „P“ (EXP0)
Purpurový kroužek vpravo nahoře v „X“ (EXP0) → ZP
Černý výrazný bod pod „UB“ (REPUBLIKA) → ZP

 

(3)

Bílý kroužek v modrém „0“ (EXP0) u 7. PO zdola
Bílý drobný kroužek nad „Ě“ (SVĚTOVÁ)
Bílý drobný bod v modrém kuponu vlevo pod „2“ (2010)

 

Pole C:

(1)

Bílá čárka nahoře v modrém „0“ (EXP0) vpravo u 4. PO zdola
Bílá čárka vpravo nahoře v modrém „0“ (EXP0) nad 6. – 7. PO zleva
 Bílá oválná skvrna v modrém kuponu mezi „0 2“ (EXP0 2010)
Žlutý matný kroužek nahoře v červené „0“ (10) v úrovni 11. PO shora

 

(2)

Bílá čárka nahoře v modrém „0“ (EXP0) vpravo u 4. PO zdola
Bílá čárka vpravo nahoře v modrém „0“ (EXP0) nad 6. – 7. PO zleva
Bílý kroužek v modrém „P“ (EXP0) v úrovni 7. PO zdola
Žlutý matný kroužek nahoře v červené „0“ (10) v úrovni 11. PO shora

 

(3)

Purpurová čárka v „X“ (EX) vpravo nad středem
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý drobný kroužek dole ve stojině  modrého „P“ (P0) nad 5. PO zprava
Tři bílé body mezi „ 0 2“ (EXPO 2010) v modrém kuponu
Bílá šikmá čárka pod pravou nožičkou „A“ (ŠANGHAJ)

 

Pole D:

(1)

Fialová svislá čára přes všechny příčky „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý kroužek vpravo nahoře v modrém „P“ (P0) u 7. PO zdola
Bílý bod pod „ŠA“ (ŠANGHAJ)
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 4. PO zprava
Žlutý drobný kroužek vpravo nahoře v červené „0“ (10) v úrovni 11. – 12. PO shora

 

(2)

Purpurový bod nad středem „X“ (EX)
Bílá šikmá čárka nad „S“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod před „V“ (VÝSTAVA)
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 4. PO zprava

 

(3)

Purpurová skvrna v „X“ (EX) nad středem
Bílý bod v modrém „P“ (EXP0) pod 6.-7. PO zprava
Bílá šikmá čárka vlevo nad „S“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 4. PO zprava
Žlutý drobný bod dole v zelené „0“ (20) pod „P“ (REPUBLIKA)

 

(4)

Fialová svislá čára přes všechny příčky „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý kroužek + 4 bílé body ve stojině modrého „P“ (P0) v úrovni nápisu SVĚTOVÁ VÝSTAVA
Bílá skvrnka nahoře v modrém „P“ v úrovni 6. PO zdola
Mírně stínovaný nápis „SVĚTOVÁ VÝSTAVA…“ v modrém kuponu
Bílá skvrnka v modrém „0“ (P0) nad 3. PO zprava
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (P0) pod 4. PO zprava
Stínovaný nápis „Šanghaj“ → ZP

Stínovaná zelená „20“

Pole E:

(1)

Bílá skvrnka vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) nad 2. – 3. PO zprava
Bílá čárka vpravo v modrém „0“ (EXP0) v úrovni 5. PO shora

 

(2)

Purpurový kroužek v dolní příčce „E“ (EX)
Bílá čárka dole vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) u 4. PO shora vpravo
Bílý matný bod vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) vpravo od předchozí bílé čárky

 

(3)

Bílý drobný kroužek dole ve stojině modrého „P“ (P0)
Bílá čárka nad „SV“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu
Bílá skvrnka vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) nad 2. PO zprava
Bílá čárka vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) u 4. PO shora

 

(4)

Bílý bod nad „A“ (VÝSTAVA)
Bílá čárka vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) u 4. PO shora vpravo
Bílý matný bod vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) vpravo od předchozí bílé čárky

 

(5)

Purpurová skvrna v horní příčce „E“ (EX) nad 6. – 7. PO zprava
Bílý drobný bod dole před „S“ (SVĚTOVÁ)
Bílý drobný bod mezi „SV“ (SVĚTOVÁ)
Bílý drobný bod mezi „VA“ (VÝSTAVA)
Bílý bod za „A“ (VÝSTAVA)
Bílý kroužek vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) zleva u 1. PO
Purpurový kroužek ve střední příčce „E“ (EX) nad 7. PO zprava
Purpurový bod ve střední příčce „E“ (EX) v úrovni 6. PO shora

 

(6)

Purpurový bod v dolní příčce „E“ (EX) pod 8. – 9. PO zprava
Bílý matný kroužek ve stojině modrého „P“ (P0) v úrovni 3. PO zdola
Bílá šikmá čárka nad „SV“ (SVĚTOVÁ)
Bílý matný kroužek vpravo nahoře v modrém „0“ (P0) v úrovni 6. PO zdola
Bílý výrazný bod vlevo dole v modrém „0“ (P0) nad 2. PO zprava
Bílá šikmá čárka dole v modrém „0“ (P0) v úrovni 4. PO shora

 

(7)

Purpurová skvrna v horní příčce „E“ (EX) nad 6. – 7. PO zprava
Bílý bod mezi „VA“ (VÝSTAVA)
Bílý bod za „VA“ (VÝSTAVA)
Bílý bod v „O“ (EXPO)
Dva drobné bílé kroužky vpravo nahoře v modrém „0“ (PO)
Žlutý bod vlevo dole v červeném „0“ (P0) u 6. – 7. PO shora

 

Pole F:

(1)

Purpurový bod v horní příčce „E“ (EXPO) uprostřed u levého okraje
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá čárka v modrém „0“ (EXP0) nad 5. PO zleva
Bílý kroužek v modrém „0“ (EXP0) pod 5. PO zleva

 

(2)

Purpurový kroužek v horní příčce „E“ (EXPO) nad 8. PO zprava
Purpurový oblouček pod výše uvedeným kroužkem
Purpurový kroužek v levé horní příčce „X“ (EX) nad 10.-11. PO zleva
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý bod za „Á“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu

 

(3)

Purpurový kroužek v horní příčce „E“ (EXPO) nad 8.-9. PO zprava
Purpurová skvrnka pod výše uvedeným kroužkem
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá vodorovná čárka nad „T“ (VÝSTAVA) v modrém kuponu
Bílý kroužek za „A“ (VÝSTAVA) v modrém kuponu
Bílý bod vlevo dole v modrém „0“ (P0) u 3.-4. PO shora
Bílý bod v modrém „0“ (EXP02010) →ZP

 

(4)

Bílý bod v modrém „P“ (P0) proti nápisu „VÝSTAVA“
Bílá šikmá čárka za „A“ (VÝSTAVA)
Bílý bod pod „A“ (ŠANGHAJ)
Bílý bod dole vpravo v modrém „0“ (P0) pod 2.-3. PO zleva
Bílý oválný kroužek v modrém „0“ (EXP02010) →ZP

 

(5)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý bod za „A“ (VÝSTAVA) v modrém kuponu
Bílý bod v modrém „0“ (P0) nad 7.-8. PO zleva
Bílý kroužek vpravo v modrém „0“ (P0) pod 8. PO zleva
Dva bílé body vpravo uprostřed modrého „0“ (P0)

 

(6)

Bílá matná skvrna vpravo nahoře v „0“ (P0) nad 6. – 7. PO zleva
Modrá skvrna v patce zelené „2“ (20) pod 7. PO zprava

 

Pole G:

(1)

Bílý výrazný bod dole v modrém „0“ (EXP0) nad 9.PO, počítáno zleva

(2)

Dva drobné bílé body nahoře v modrém „0“ (EXPO)
Bílý bod dole za „S“ (SVĚTOVÁ)

 

(3)

Bílý bod dole v modrém „0“ (EXP0) nad 9. PO, počítáno zleva
Bílý bod dole v modrém „0“ (EXP0) pod 6. PO, počítáno zleva

 

(4)

Bílá skvrna nad „A“ (ŠANGHAJ)
Bílý bod dole v modrém „0“ (EXP0) nad 9. PO počítáno zleva
Bílý bod dole v modrém „0“ (EXP0) pod 6. PO počítáno zleva

 

(5)

Bílý matný kroužek ve stojině modrého „P“ (EXP0) v úrovni nápisu „VÝSTAVA“
Bílý výrazný bod vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) nad 9. PO zleva
Žlutý oblouček v červené „1“ (10) v úrovni 12. PO shora

 

(6)

Bílá skvrna pod „EX“ (EXP0) v modrém kuponu
Bílý kroužek za „J“ (ŠANGHAJ) v úrovni 3. PO zdola i zprava
Bílý kroužek u 2. PO zprava dole

 

(7)

Purpurový bod v dolní příčce „E“ (EX) pod 6. PO zprava
Purpurový kroužek v levé horní příčce „X“ (EX) nad 6.-7. PO zleva
Purpurový kroužek vpravo nad středem „X“ (EX)
Bílý drobný kroužek ve stojině modrého „P“ (P0) v úrovni 6. PO zdola
Bílý bod nahoře mezi „NG“ (ŠANGHAJ)
Bílý výrazný kroužek za „J“ (ŠANGHAJ) v modrém kuponu u 4. PO zdola
Bílý kroužek vpravo dole v modrém „0“ (P0) nad 7.-8. PO zleva
Dva bílé body vpravo dole v modrém „0“ (P0) pod 5. a 8. PO zleva

Žlutý drobný matný kroužek v patce červené „1“ (10)

Pole H:

(1)

Bílý drobný kroužek nahoře v modrém „P“ (EXP0) nad 3. PO zleva
Bílá čárka nad „Ě“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod dole mezi nožičkami „A“ VÝSTAVA)
Bílý matný bod dole v modrém „0“ (EXP0) pod 5. PO, počítáno zleva
ZP rozjetý tisk zelené a žluté barvy v nápisu „2010“
rozjetý tisk purpurové a černé barvy v nápisu Šanghaj
Žlutý kroužek vpravo v červené „0“ (10) v úrovni 7. PO zdola

 

(2)

Fialová čára vede svisle přes vodorovné příčky „E“ (EX)
Fialová čára vede svisle vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý bod ve stojině modrého „P“ (EXPO) nad 5. PO zprava
Bílý oválný kroužek za „Á“ (SVĚTOVÁ) pod 4. PO zprava
Žlutý kroužek vpravo v červené „0“ (10) v úrovni 7. PO zdola

 

(3)

Purpurový bod ve střední příčce „E“ (EX) pod 6.-7. PO zprava
Fialová svislá čára přes všechny příčky „E“ (EX)
Fialová čára vede svisle vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá skvrnka nahoře v modrém „P“ (P0) u 6. PO zdola
Bílá skvrnka v PDR modrého kuponu nad 4. PO zprava
Žlutý kroužek vpravo v červené „0“ (10) v úrovni 7. PO zdola

 

(4)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý drobný bod v modrém kuponu nad „O“ (SVĚTOVÁ)
Bílý bod nahoře v modrém „P“ (EXP0) v úrovni 5. – 6. PO zdola
Bílý bod nahoře v modrém „0“ (EXP0) nad 9. PO zleva
Tmavá skvrna vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) se světlým okrajem pod 7. –  8. PO zleva

 

(5)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Purpurový kroužek vpravo mírně nad středem „X“ (EX)

 

(6)

Fialová čára přes „E“, jdoucí svisle přes vodorovné příčky „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Purpurový kroužek vpravo mírně nad středem „X“ (EX)
Bílý kroužek nahoře v modrém „P“ (P0) nad 4. PO zprava
Bílý drobný kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu
Bílá čárka v modrém „P“ (P0) v úrovni nápisu „VÝSTAVA“

 

Pole I:

(1)

Dvě purpurové šikmé čárky v horní příčce „E“ (EX)
Dva bílé drobné kroužky a jeden bílý bod v modrém „0“ (EXP0)

 

(2)

Dvě purpurové šikmé čárky v horní příčce „E“ (EX)
Dva bílé drobné kroužky a jeden bílý bod v modrém „0“ (EXP0)
Bílý kroužek za „Á“ (SVĚTOVÁ)

 

(3)

Purpurová šikmá čárka v horní příčce „E“ (EX) (jiná poloha)
Bílý kroužek v modrém „0“ (EXP0) nad 5. PO zprava
Bílá skvrnka nahoře před „S“ (SVĚT0VÁ)
Bílý drobný matný kroužek v modrém „0“ (EXP0) nad 7. PO zleva

 

Pole J:

(1)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá čárka vlevo dole v modrém „0“ (EXP0) v úrovni 5. PO zdola
Žlutý drobný kroužek s tmavě zeleným středem v patce zelené „2“ (20) v úrovni 6. PO shora

 

(2)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý bod ve stojině modrého „P“ (EXP0) pod 5. PO zprava
Žlutý drobný kroužek s tmavě zeleným středem v patce zelené „2“ (20) v úrovni 6. PO shora (vývoj)

 

(3)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý drobný bod vlevo nahoře v modrém „0“ (EXP0) u 2. PO zdola i zprava
Bílý drobný matný kroužek v PHR modrém kuponu za „Á“ (SVĚTOVÁ)
Bílý drobný bod v modrém kuponu pod „HA“ (ŠANGHAJ)

 

(4)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá skvrna nahoře v modrém „0“ (EXP0) u 6. – 7. PO zleva
Bílý bod uprostřed „P“ (EXP0) v úrovni nápisu „VÝSTAVA“
Tmavě zelený bod v patce zelené „2“ (20)

 

(5)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý drobný bod vlevo nahoře v modrém „0“ (EXP0) u 2. PO zdola i zprava
Bílý matný bod vpravo nahoře za „Á“ (SVĚTOVÁ)
Bílý výrazný bod ve stojině modrého „P“ (EXP0) v úrovni nápisu „EXPO 2010“
Bílý bod nad „V“ (VÝSTAVA)

 

(6)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý kroužek dole v modrém „ 0“ (EXP0) v úrovni 4. PO shora
Žlutý drobný kroužek s tmavě zeleným středem v patce zelené „2“ (20) v úrovni 6. PO  shora (vývoj vady)

 

(7)

Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílý bod ve stojině „P“ (EXP0) v úrovni nápisu „SVĚTOVÁ“
Bílý kroužek nahoře mezi „AJ“ (ŠANGHAJ)
Žlutý drobný kroužek s tmavě zeleným středem v patce zelené „2“ (20)v úrovni 6. PO shora (vývoj vady)
Žlutý kroužek vlevo nahoře v červené „0“ (10)

 

(8)

Dva modré kroužky pod sebou v horní části stojiny „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá čárka uprostřed stojiny modrého „P“ (EXP0) v úrovni nápisu „VÝSTAVA“
Bílý drobný kroužek vpravo nahoře v modrém „0“ (EXP0)
Bílý drobný bod nad „H“ (ŠANGHAJ)
Bílý drobný bod dole mezi „HA“ (ŠANGHAJ)

 

Pole K:

(1)

Bílý kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ)
Bílá šikmá čárka vpravo dole v modrém „0“ (EXP0) pod 7. PO zleva

 

(2)

Bílá skvrna vpravo nahoře v „P“ (EXP0) nad 6. PO zleva
Bílá šikmá čárka vlevo nahoře v modrém „0“ (EXP0) nad 2.- 3. PO zprava
Žlutá matná skvrnka v červené „1“ (10) v úrovni 10. PO zdola

 

(3)

Purpurový kroužek ve stojině „E“ (EX) nad 9.-10. PO zprava
Bílá skvrna před „S“ (SVĚTOVÁ) (vývoj vady)
Bílá šikmá čárka za „Á“ (SVĚTOVÁ) pod 4. PO zprava

 

(4)

Bílý kroužek vpravo nahoře v modrém „P“ (P0) nad 7. PO zleva
Bílý drobný kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu
Bílá krátká čárka za „Á“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu
Bílá šikmá čárka vpravo dole v modrém „0“ (P0) nad 7. PO zleva

 

(5)

Bílý oblouček v modrém „P“ (EXP0) proti nápisu „VÝSTAVA“
Bílý kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu u 4. – 5. PO shora
Bílá oválná skvrna mezi „VÝ“ (STAVA) v modrém kuponu
Bílý drobný kroužek v PDR modrého kuponu
Růžová skvrna v hodnotě „35“ (35 Kč) → ZP !
Tmavě zelený bod dole v zelené „0“ pod „UB“ (REPUBLIKA)

 

(6)

Purpurový bod ve stojině „E“ (EX) pod 8. PO zprava
Bílý oblouček v modrém „P“ (EXP0) proti nápisu „VÝSTAVA“
Bílý kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu u 4.-5. PO shora
Bílý kroužek nahoře v modrém „P“ (EXPO) → ZP !
Tmavě zelený bod dole v zelené „0“ pod „UB“ (REPUBLIKA)

 

Pole L:

(1)

Purpurový bod vlevo nad středem „X“ (EX)
Bílý bod před „E“ (EXPO 2010) v modrém kuponu
Bílý výrazný bod vpravo dole pod „0“ (2010) v modrém kuponu

 

(2)

Fialová svislá čára přes příčky „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
Bílá šikmá čárka dole v nožičce „P“ nad 4.-5 PO zprava
Bílý matný bod nad „1“ (2010) v modrém kuponu

 

(3)

Fialová svislá čára přes příčky „E“ (EX)
Fialová svislá čára vpravo od středu „X“ (EX)
 Bílá šikmá čárka dole v nožičce „P“ nad 4. – 5 PO zprava
Bílý matný bod nad „1“ (2010) v modrém kuponu
Bílý matný kroužek mezi „AJ“ (ŠANGHAJ)

 

Na části nákladu lze pozorovat odchylky v perforaci viz. obr. 2 a obr. 3.

Odchylky v perforaci:

obr, 2
obr, 2
obr. 3
obr. 3

 

 

 

ZP → Oválný PO 1 až 10, počítáno shora (dvojí úder hřebenu) viz obr. 2
(otočeno o 90° vlevo kvůli úspoře místa)

Oválný PO v horní vodorovné perforaci nad LHR a PHR známky (dvojí úder hřebenu) viz  obr. 3.

 

V příloze k této studii jsou v detailech výřezů znázorněny a popsány významnější výrobní vady, které budou zřejmě předmětem sběratelského zájmu.

 A 0623 EXPO ŠANGHAJ 2010 – přehled významnějších VV

obr

A1: Purpurový kroužek s purpurovým středem v „X“ (EX) pod horní perforací

A2: Bílý oválný kroužek pod „A“ (ŠANGHAJ) v modrém kuponu

A3: Růžová skvrnka vlevo nahoře před „3“ (35 Kč) → ZP

B1: Purpurový kroužek vpravo nahoře v „X“ (EXP02010) → ZP

B2: Černý výrazný bod pod „UB“ (REPUBLIKA) → ZP

C1: Bílý kroužek v modrém „P“ (P0) v úrovni 7. PO zdola

D1: Žlutý drobný kroužek vpravo nahoře v červené „0“ (10) v úrovni 11.-12. PO shora

E1: Purpurová skvrna v horní příčce „E“ (EX) nad 6.-7. PO zprava

E2: Bílý kroužek vlevo dole v modrém „0“ (P0) zleva u 1. PO

F1: Bílý kroužek vpravo dole v  modrém „0“ (P0) pod 5. PO zleva

G1: Bílý výrazný kroužek za „J“ (ŠANGHAJ) v modrém kuponu u 4. PO zdola

G2: Bílý kroužek vpravo dole v modrém „0“ (P0) nad 7.-8. PO zleva

H1: Žlutý kroužek vpravo v červené „0“ (10) v úrovni 7. PO zdola

H2: Bílý oválný kroužek za „Á“ (SVĚTOVÁ) pod 4. PO zprava

I1:  Dvě purpurové šikmé čárky v horní příčce „E“ (EXP0)

I2:  Bílý kroužek v modrém „0“ (EXP0) nad 4. PO zprava

J1: Žlutý drobný kroužek s tmavě zeleným středem v patce zelené „2“ (20) v úrovni 6. PO shora

J2: Bílá skvrna nahoře v modrém „0“ (P0) u 6.-7. PO zleva

K1: Růžová skvrna v hodnotě „35“ (35 Kč) → ZP !

K2: Bílý kroužek v modrém „0“ (P0) nad 5. PO zprava

K3: Purpurový kroužek ve stojině „E“ (EX) nad 9.-10. PO zprava

K4: Bílý kroužek před „S“ (SVĚTOVÁ) v modrém kuponu

K5: Bílý kroužek nahoře v modrém „P“ (EXPO) → ZP !

L1: Bílý matný kroužek mezi „AJ“ (ŠANGHAJ)

623 přehled 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 21. 04. 2010, Jaroslav Konečný

 

Konečný, J.: A 0623 Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji. Zpravodaj SSČSZ, 2010, čís. 2, průběžně 121, str.  14 – 20.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>