Přihláška za člena SSČSZ

Společnost sběratelů československých poštovních známek
Svazu českých filatelistů

Přihláška za člena

…………………………………

členské číslo (vyplní SSČSZ)

Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………………………..

Adresa: ulice: ……………………………………………

místo: ……………………………………………

PSČ: ………………….

Telefon: ……………………….. mobil: ………………………….

E-mail: …………………………………………………………………

Datum narození: ……………………. člen SČF: ano ne

Sběratelské zájmy (prosíme zaškrtněte)

 1. předfilatelistické doklady, období předchůdců
 2. čs.předběžné známky, popřevratová provizoria 1918-1920
 3. čs.známky 1918 – 1939
 4. čs.celiny 1918 – 1939
 5. razítka a příležitostná razítka 1918 – 1939
 6. známky, razítka a celistvosti Protektorátu Čechy a Morava
 7. známky, razítka a celistvosti Slovenska 1939 – 1945
 8. poštovní provizoria z let 1944 – 1946
 9. čs.známky 1945 – 1992
 10. čs.celiny 1945 – 1992
 11. čs. obálky prvního dne 1947 – 1992
 12. razítka a příležitostná razítka 1945 – 1992
 13. Česká republika od roku 1993
 14. Slovenská republika od roku 1993

Podrobnější specializace:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

sběratel – vystavovatel – juryman – znalec SČF – publicista – filatelistický obchodník

V…………………………

Dne …………………….. Podpis …………………………

Přihlášku odešlete na adresu : aaaaa5@email.cz nebo poštou na adresu Pavel Martínek, Brdičkova 1910, 155 00 Praha  5.