538 Česká republika v Schengenském prostoru – poznatky z PM

Dne 23.4.2008 a 20.5.2008 (dodány levé PA) jsem navštívil PM, abych prostudoval podklady k tisku známky výše uvedené. Jak známo tato známka byla vydána 19.12.2007 a byla tištěna 19.11.2007 (celý náklad) ofsetovým tiskem v PTC, a.s Praha na Ortenově náměstí. Pokračování textu 538 Česká republika v Schengenském prostoru – poznatky z PM