0796 – Pro štěstí – rozmístění TL při tisku poštovní známky

Navazujeme na sdělení p. Konečného, který zjistil, že známka 796 byla tištěna nejdříve ve dvou produkci, která je doložena v poštovním muzeu a proto můžeme přesně určit umístění TL při tisku ( pole A, pole B). Dotisk této známky byl proveden v šesti produkci, který není zdokumentován v poštovním muzeu a proto označení jednotlivých polí je nahodilé (pole C, pole D, pole E, pole F, pole G, pole H).

Pokračování textu 0796 – Pro štěstí – rozmístění TL při tisku poštovní známky