Zajímavé průvodky

Červený kříž : Ústřižek průvodky vypl. 2x 125h TGM/ ČK (# 172 spojené typy I+II !!) + 400+50h Hradčany, STARÉ OHNÍŠŤANY – 14.1.1921 tj. poslední den platnosti); vzadu 2x 300h + 200h

https://www.email.cz/download/i/hoVvVyHkhLvrbfzEV-cM-CLoqJWcSHgt8vK5b5vAKgcDfUy23F63NZRLXs2g12pZnWN25Ys/166.jpg

 

Hospodářství, VELKÁ ŘETENICE 15.1.1921. Mimořádná kombinace příplatkových známek na průvodce, dosud nebylo nikdy nabízeno

https://www.email.cz/download/i/68OOV1griFSirPMqwlQM-CLoqJVraVUuy0tOP1v3oBXHpHuB3F63NZRLXs2g12pZnWN25Ys/166a.jpg

Příspěvek zaslal M. Černík  z www.pac-auction.com