681 – Čtyřlístek – Bobík

 Dne 20. 05. 2011 jsem navštívil Poštovní Muzeum za účelem studia
předložených materiálů k tisku známky Čtyřlístek – Bobík provedením v
sešitku VZS 06 hodnoty A . Návrh: Jaroslav Němeček. Tato známka byla
tištěna plnobarevným ofsetem ve dnech 14. 3. a 15. 3. 2011 v nákladu 100 000 sešitků 1). Ke studiu mi byly předloženy tyto materiály:

Pokračování textu 681 – Čtyřlístek – Bobík