A 623 Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji

 Dne 26. 02. 2010 a 30. 04. 2010 mi bylo umožněno prostudovat v Poštovním Muzeu podklady k tisku aršíku EXPO 2010. Jak známo aršík o rozměru 110 x 95 mm byl tištěn plnobarevným ofsetem, kde je v podtisku nápis EXPO 2010. Výtvarný návrh provedl renomovaný grafik Aleš Najbrt s Petr. Štěpánem. Ke studiu mi byly předloženy následující materiály: Pokračování textu A 623 Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji