525 – 528 Ochrana přírody: Bílé Karpaty – Orchidejové louky

Dne 11. 10. 2007 jsem měl možnost studovat materiál sloužící k přípravě tisku aršíku Bílé Karpaty-Orchidejové louky

cr_0528A_v

K dispozici jsem měl následující podklady:

 • Tiskový arch (TA) o rozměru 476×319 mm na šířku s nátiskem žluté ofsetové barvy s inv.č. 32 525 1/I 89 636/A 525-528 nad dolním okrajem. U pravého okraje TA je nápis Y 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • Dtto TA pro žlutou ofsetovou barvu s inv.č. 32 526 2/I 89 637/A 525-528 nad dolním okrajem.
 • TA o stejném rozměru s nátiskem azurové ofsetové barvy s inv.č. 32 527 5/I 89 640/A 525-528 nad dolním okrajem. U pravého okraje TA je nápis C 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.

Nálezy:

bílá podlouhlá skvrnka mezi nápisy UNESCO Bílé Karpaty
bílá skvrnka v PHR nad keřem vpravo
modrá čárka pod „u“ (žluťásek)

 

 • Dtto TA pro azurovou ofsetovou barvu s inv.č. 32 528 6/I 89 641/A 525-528 nad dolním okrajem. U pravého okraje TA je nápis C 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • TA o stejném rozměru s nátiskem purpurové barvy s inv.č. 32 529 9/I 89 644/A 525-528 nad dolním okrajem. U pravého okraje TA je nápis M 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • Dtto TA pro purpurovou ofsetovou barvu s inv.č. 32 530 10/I 89 645/A 525-528 nad dolním okrajem. U pravého okraje TA je nápis M 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • TA o stejném rozměru s nátiskem černé ofsetové barvy s inv.č. 32 531 13/I 89 648/A 525-528 nad dolním okrajem. U horního okraje TA a nad dolním okrajem TA je nápis K BÍLÉ KARPATY ARCH – osvit a u pravého okraje TA K 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • Dtto TA pro černou ofsetovou barvu s inv.č. 32 532 14/I 89 649/A 525-528 nad dolním okrajem. U horního okraje TA a nad dolním okrajem TA je nápis K BÍLÉ KARPATY ARCH – osvit a u pravého okraje TA K 71455 UNES-CO_Karpaty-znamky 05/03/2007.

Nález:

9 Kč drobný černý bod mezi květy Tořiče čmelákovitého

 • TA o rozměru 200×238 mm na výšku pro černou OTp barvu s inv.č. 32 533 17/I 89 652/A 525-528 nad dolním okrajem TA.
 • Dtto TA pro černou OTp barvu s inv.č. 32 533 18/I 89 653/A 525-528 nad dolním okrajem TA.

Nálezy:

11 Kč Tořič včelonosný má šikmou rysku ve středu květu pod Kč okolo obrysů rytiny je rozetřená černá barva
9 Kč Tořič čmelákovitý má černou skvrnu na hor. květu (TA 1 7/I)

 

 • TA o rozměru 476×319 mm na šířku s nátiskem všech ofset. barev s inv.č. 32 535 21/I 89 656/A 525-528 nad dolním okrajem TA. U horního okraje TA a nad dolním okrajem TA je nápis CMYK BÍLÉ KARPATY ARCH – osvit a u pravého okraje TA CMYK 71455 UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.
 • Dtto TA s nátiskem všech ofsetových barev s inv.č. 32 536 22/I 89 657/A 525-   528 nad dolním okrajem TA. U horního okraje TA a nad dolním okrajem TA je   nápis CMYK BÍLÉ KARPATY ARCH – osvit a u pravého okraje TA CMYK 71455   UNESCO_Karpaty-znamky 05/03/2007.

Nálezy:

bílá podlouhlá skvrnka mezi nápisy UNESCO Bílé Karpaty
12 Kč červený a modrý bod pod Kč
9 Kč černá skvrnka nad levým horním květem Tořiče čmelákovitého
9 Kč drobný černý bod mezi květy Tořiče čmelákovitého

 

 • TA o rozměru 200x236mmna výšku s nátiskem všech ofset.barev +OTp (jedno     násobná produkce) s inv.č. 32 537 25/I 89 660/A 525-528 nad dolním okrajem TA, respektive inv.č.32 538 26/I 89 661/A 525-528 druhý TA viz obr. 1.
obr. 1
obr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nálezy:

12 Kč – černý bod nahoře mezi „12“ Kč
9 Kč – černý bod mezi květy Tořiče čmelákovitého
10 Kč – červený bod nad M.SRB
u 10 Kč – černý bod pod „y“ (Cypripedium)

 

 • Aršík konečné produkce perforovaný o rozměru 165×113 mm inv.č. 32 539 29 /  I 89 664/A 525-528 respektive inv.č. 32 540 30/I 89 665/A 525-528.

Nálezy:

u 12 Kč světlá skvrna (nedotisk černé barvy) v „é“ (Bílé Karpaty)
u 10 Kč černý bod pod „y“ (Cypripedium)
9 Kč černý bod mezi květy Tořiče čmelákovitého
10 Kč červený bod nad M.SRB

 

 • Ocelová destička pro tisk černé OTp barvy o rozměru 132×117 mm. Na rubu destičky je vyraženo číslo z výroby X 793 + 4 otvory v rozích pro upnutí destičky. Doposud nepopsáno inv.č. PM emailem. Odsouhlasený návrh aršíku v 6-ti násobném zvětšení mi bohužel předložen nebyl. Celý náklad lze rozdělit z hlediska výrobních vad na tři varianty: A, B a C viz tabulka č.1, přičemž varianta C je z hlediska množství VV nejzajímavější.

 

Výběr některých významnějších VV:

obr. 2

525 obr. 3

 

 

 

Obr.1          Bílý terčík nad „U“ (UNESCO)

Obr.2          9 Kč slabší tisk OTp

Obr.3          u 9 Kč fialová šikmá čárka nad „pa“ (karpatská)

Obr.4          9 Kč černý bod mezi květy Tořiče čmelákovitého

Obr.5          9 Kč slitá černá barva OTp vpravo dole u levého květu nahoře

Obr.6          K 1 černý bod pod „y“ (Cypripedium)

Obr.7          u K 2 černé skvrny vpravo od „orchidejové louky“ nad horní perforací

Obr.8          u 12 Kč velký modrý bod nad „B“ (Biosférická)

Obr.9          u 12 Kč modrá čára ve tvaru C pod „a“ (rezervace)

Obr.10        PHR bílá skvrna „obláček“ na horním okraji aršíku v PHR

Obr.11        u 12 Kč modrá čárka mezi „os“ (Biosférická)

Obr.12        u 10 Kč tmavá skvrna na konci lodyhy Rudohlávka jehlancovitého

Obr.13        u 12 Kč modrá čára ve tvaru „S“ za UNESCO u horního okraje aršíku

Obr.14        u 12 Kč modrá čára ve tvaru „S“ za UNESCO u horního okraje aršíku

(jiný tvar)

Obr.15        u 12 Kč modrá čára ve tvaru ležatého „S“ pod „NE“ (UNESCO)

Obr.16        10 Kč červený bod nad „r“ (Žluťásek barvoměrný)

Obr.17        u 12 Kč dvě černé skvrny u „í“ (Bílé)

Obr.18        u K 2 bílá skvrna „obláček“ v PHR aršíku

Obr.19        12 Kč modrá šikmá čára („apostrof“) nad „e“ (Česká)

Obr.20        u K 2 černá přerušovaná čára u horního okraje aršíku

Obr.21        12 Kč černý bod nahoře mezi „12“ Kč

Obr.22        9 Kč černý bod a černá skvrna mezi květy Tořiče čmelákovitého

Obr.23        9 Kč černá skvrna nahoře v „K“ (9 Kč)

Obr.24        u 12 Kč modrá obloukovitá čára „naběračka“ pod „e“ (rezervace)

Obr.25        u K 4 černá čárka mezi „ik“ (Cikáda) u dolního okraje aršíku

Obr.26        10 Kč černá skvrna nad 10

Obr.27        u 10 Kč fialová šmouha přes „Čmelák a Bombus“

 

V Praze 21.1.2008 Jaroslav Konečný

 

Na druhé straně barevné obálky je na obrázku vpravo nahoře výřez části známky 12 Kč s ukázkou nahodilé VV, která se dostala do oběhu – posun ocelotisku vůči ofsetu o 5 mm nahoru a vlevo (logicky se tento posun nachází v celém rozsahu aršíku).

 

Na další straně naleznete tabulku, do které J. Konečný rozdělil existující VV dle zjištěných skutečností a jejich kombinace, jak se vyskytují na trhu. Rozsah specializace pone-cháváme na zvážení každého sběratele. Doporučujeme mít ve sbírce variantu A, na které se nenalézá žádná z uvedených vad a některou z dalších uvedených pro srovnání.

Perforace: naučili jsme se rozeznávat dvojí perforaci u těchto emisí za několik posledních let. I když je tento aršík perforován stejným blokovým perforátorem „dvacetiblok“, nenalez-neme variantu s vychýleným PO, neboť ten se nachází v řadě, která byla pro účel této konkrétní perforace z perforátoru vyňata.

 

obr. 4

 

Konečný, J.:  A 525 – 528 Ochrana přírody: Bílé Karpaty – Orchidejové louky. Zpravodaj SSČSZ, 2008, čís. 1, str. 46 – 50.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>